សាលា រាជធានីភ្នំពេញ កំពុងតុបតែង អំលរតាមមហាវិថី សំខាន់ៗ ស្វាគមន៍ឆ្នាំ២០១៦

ភ្នំពេញ៖ ដើម្បីអបអរសាទរ ឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ២០១៦ នាពេលខាងមុខ សាលារាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុង មមាញឹក ក្នុងការតុបតែងលំអរបាកាត់ ទទឹងថ្នល់ចំនួន ៤កន្លែង នៅចំណុចសំខាន់ៗ ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបាន ទស្សនាកំសាន្ត។

មហាវិថីទាំង៤នោះរួមមាន៖
១-មហាវិថីព្រះនរោត្តម ខាងជើងវិមានឯករាជ្យ។
២-មហាវិថីព្រះនរោត្តម ទល់មុខនាឡិកាវត្តភ្នំ។
៣-តិរវិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិ មុខព្រះគន្លង់។
៤-មហាវិថីព្រះសីហនុ ខាងលិចរង្វង់មូល សម្តេចសង្ឃ ជួន ណាត៕

សាលា រាជធានីភ្នំពេញ កំពុងតុបតែង អំលរតាមមហាវិថី សំខាន់ៗ ស្វាគមន៍ឆ្នាំ២០១៦

សាលា រាជធានីភ្នំពេញ កំពុងតុបតែង អំលរតាមមហាវិថី សំខាន់ៗ ស្វាគមន៍ឆ្នាំ២០១៦