ក្រសួង​ដែនដី ប្រកាស​អោយ​សាងសង់​អគារ​គ្រប់​ប្រភេទ តាម​បច្ចេកទេស ដើម្បី​ធានា​សុវត្ថិភាព​

: ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង​សំណង់ បានចេញ​នូវ​ជូនដំណឹង នៅ​ថ្ងៃទី​១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ជម្រាប ដល់​សាធារណជន ដែលមាន​បំណង​ធ្វើការ​សាងសង់​អគារ​គ្រប់​ប្រភេទ ថា រាល់​ការសាងសង់​ទាំងអស់ ត្រូវធ្វើឡើង​ឱ្យស្រប​តាម​លិខិតអនុញ្ញាត​សាងសង់ និង​អនុលោម​តាម​ការតម្រូវ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងឡាយ ដើម្បី​ធានា​សុវត្ថិភាព​និង​ភាព​សុខដុម​ក្នុងពេល កំពុង​សាងសង់ ព្រមទាំង​ធានាបាន​នូវ​សុខមាលភាព​របស់​អ្នករស់នៅ អ្នកប្រើប្រាស់​ក្រោយពី​ការសាងសង់​រួច​៕​

ក្រសួង​ដែនដី ប្រកាស​អោយ​សាងសង់​អគារ​គ្រប់​ប្រភេទ តាម​បច្ចេកទេស ដើម្បី​ធានា​សុវត្ថិភាព​