មនុស្ស​ស្រី​ដែល​មាន​ប្រាក់​រាប់ពាន់​លាន​ដុល្លារ មាន​ចំនួន​កើនឡើង​លឿន​ជាង​មនុស្ស​ប្រុស

សេដ្ឋីនី​មាន​ចំនួន​តិច នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក ប៉ុន្តែ ចំនួន​នេះ​កំពុង​កើន​ឡើង លឿន​ជាង​ចំនួន​មនុស្ស​ប្រុស ដែល​មាន​ប្រាក់​រាប់​ពាន់​លាន​ដុល្លារ។ យោងតាម ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ​របស់​ធនាគារ​ស្វ៊ីស UBS និង PWC ចេញផ្សាយ កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ម្សិលមិញ នៅ​អាស៊ី តំណែង​ជា​ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន និង​ស្ថាប័ន​ជំនួញ​ធំៗ​បាន​រុញ​មនុស្ស​ស្រី​ឲ្យ​ក្លាយ​ខ្លួន ជា​សេដ្ឋីនី មានទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ច្រើនជាង ១ពាន់​លាន​ដុល្លារ។