ហេតុអ្វី​គួរ​ស្រោច​ទឹក​ រុក្ខជាតិ​ពេល​ព្រឹក​ព្រលឹម?


ហេតុអ្វី​គួរ​ស្រោច​ទឹក​ រុក្ខជាតិ​ពេល​ព្រឹក​ព្រលឹម?

 

ពេល​ព្រឹក​ព្រលឹម​ គឺ​ជា​ពេល​វេលា​ដ៏​ប្រសើរ​បំផុត​ក្នុង​ការ​ស្រោច​ទឹក​រុក្ខជាតិ​ ដែល​ប្រិយមិត្ត​ដាំ​ជុំ​វិញ​ផ្ទះ​ ឬ នៅ​លើ​តុ​ធ្វើ​ការ​។

 

 

យោង​តាម​ អ្នក​ឯកទេស​ខាង​រុក្ខជាតិ Header Rhoades បាន​និយាយ​ថា ការ​ស្រោច​ទឹក​រុក្ខជាតិ​នៅ​ពេល​ព្រឹក​ អាកាសធាតុ​មិន​ទាន់​ក្ដៅ ទឹក​មាន​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​ជ្រាប​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ដី និង​ អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ឫស​បឺត​យក​សារធាតុ​ចិញ្ចឹម​ពី​ទឹក​​បាន​ល្អ។

 

 

ហេតុអ្វី​គួរ​ស្រោច​ទឹក​ រុក្ខជាតិ​ពេល​ព្រឹក​ព្រលឹម?

 
ម្យ៉ាង​វិញ​ទៀត​ទឹក​​ ដែល​ប្រិយមិត្ត​ស្រោច​នៅ​ពេល​ព្រលឹម​ ក៏​ជួយ​បំពេញ​សមាស​ភាព​ឱ្យ​រុក្ខជាតិ​ក្នុង​ការ​ទប់​ទល់​នឹង​កម្ដៅ​ បាន​ពេញ​មួយ​ថ្ងៃ​ដែរ៕

 

 

ហេតុអ្វី​គួរ​ស្រោច​ទឹក​ រុក្ខជាតិ​ពេល​ព្រឹក​ព្រលឹម?

 

 

ហេតុអ្វី​គួរ​ស្រោច​ទឹក​ រុក្ខជាតិ​ពេល​ព្រឹក​ព្រលឹម?

 

 

ហេតុអ្វី​គួរ​ស្រោច​ទឹក​ រុក្ខជាតិ​ពេល​ព្រឹក​ព្រលឹម?

 

 
អត្ថបទ៖ ណេង ណេង

រូបថត៖ ទូរសព្ទដៃ