សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ រដ្ឋមន្រ្តីអាស៊ាន ស្តីពីគ្រោះមហន្តរាយ

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ បានអញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តី អាស៊ានទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រោះមហន្តរាយ លើកទីបី។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ រដ្ឋមន្រ្តីអាស៊ាន ស្តីពីគ្រោះមហន្តរាយ