បវរកញ្ញា​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា​ឆ្នើម​ទាំង​៨​រូប

ជ័យ​លា​ភី​បវរកញ្ញា​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា បាន​ទៅ​នាង​ហង់ ម៉ា​នី​តា បេ​ក្ខ​នារី​ពាក់​ស្លាក​លេខ​៤​។ ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​២ កញ្ញា​នាថ ច​ន្ត្រី បេ​ក្ខ​នារី​ពាក់​ស្លាក​លេខ​១៧ ។ ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​៣ កញ្ញា​វ៉ា​ត់ ស្រី​ស បេ​ក្ខ​នារី​ពាក់​ស្លាក​លេខ​១ ។

ចំណាត់ថ្នាក់​តាម​ប្រភេទ នីមួយ​ៗ ៖ បវរកញ្ញា​រូបភាព កញ្ញា​ឈឹ​ម ល​ក្ខិ​ណា បេ​ក្ខ​នារី​ពាក់​ស្លាក​លេខ​១៤ ។ បវរកញ្ញា​មិត្តភាព កញ្ញា​ឯម ឆា​យាវ​ល័​ក្ខ បេ​ក្ខ​នារី​ពាក់​ស្លា​លេខ​២ ។ បវរកញ្ញា​បេតិកភណ្ឌ កញ្ញា​វ៉ា​ត់ ស្រី​ស បេ​ក្ខ​នារី​ពាក់​ស្លាក​លេខ​១ ។ បវរកញ្ញា​មុខស្រស់ កញ្ញា​ឆាន សោភា បេ​ក្ខ​នារី​ពាក់​ស្លាក​លេខ​២៣ ។ បវរកញ្ញា​ឆើតឆាយ កញ្ញា​ហង់ ម៉ា​នី​តា បេ​ក្ខ​នារី​ពាក់​ស្លាក​លេខ​៤ ។ បវរកញ្ញា​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​សង្គម កញ្ញា​អ៊ួ​ន វ៉ា​ន់​នី បេ​ក្ខ​នារី​ពាក់​ស្លាក​លេខ​៧​។ បវរកញ្ញា​រីករាយ​កញ្ញា​ហង់ ម៉ា​នី​តា បេ​ក្ខ​នារី​ពាក់​ស្លាក​លេខ​៤ ។ ចំណាត់ថ្នាក់​ពានរង្វាន់​ពិសេស ពានរង្វាន់​ការ​រចនា​ម៉ូ​ដ​ល្អ​ដាច់​គេ ក្រុមហ៊ុន​ម៉ូ​ដឡ​រ៉ែ​ល ពានរង្វាន់​គាំទ្រ​ជាងកាត់ដេរ​ល្អ​បំផុត ក្រុមហ៊ុន​ម៉ូ​ដឡ​រ៉ែ​ល ៕