​ក្រសួង​អប់រំ​ចេញ​សេចក្តីណែនាំ​ស្តីពី​ការបង្រៀន​មុខវិជ្ជា​ប្រវត្តិវិទ្យា​នៅ​មធ្យមសិក្សា​បឋមភូមិ និង​ទុតិយភូមិ​

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​បានចេញ​សេ​ក្តី​ណែនាំ​មួយ​ដោយ​ស្នើ​លោកគ្រូ​-​អ្នកគ្រូ​ទាំងអស់​ដែល​បង្រៀន​មុខវិជ្ជា​ប្រវត្តិវិទ្យា​នៅ​អនុវិទ្យាល័យ និង​វិទ្យាល័យ​ទូទាំងប្រទេស​ត្រូវ​បង្រៀន «​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​កម្ពុជា​» «​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​តំបន់​» «​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ពិភពលោក​» បន្តបន្ទាប់​គ្នា​ចាប់ពី​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៥-២០១៦ តទៅ​៕ សូម​អាន​សេចក្តីណែនាំ​លម្អិត​របស់​ក្រសួង​អប់រំ​៖

​ក្រសួង​អប់រំ​ចេញ​សេចក្តីណែនាំ​ស្តីពី​ការបង្រៀន​មុខវិជ្ជា​ប្រវត្តិវិទ្យា​នៅ​មធ្យមសិក្សា​បឋមភូមិ និង​ទុតិយភូមិ​