ឧត្តមនាវីឯក ទៀ សុខា អនុញ្ញាឲ្យយោធាចារ្យអាម៉េរិក ជួបសម្តែងការ គួរសម និងពិភាក្សាការងារ

ព្រះសីហនុ៖ឧត្តមនាវីឯក ទៀ សុខា មេបញ្ជាការរង កងទ័ពជើងទឹក និងជាមេបញ្ជាការ ទីបញ្ជាការជួរមុខ អគ្គលេខាធិកាដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការ សន្តិសុខលម្ហ សមុទ្រ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥នេះ បានអនុញ្ញាត ឲ្យយោធាចារ្យសហរដ្ឋអាម៉េរិក ចូលចួលសម្តែងការ គួរសម និងពិភាក្សាការងារ។

ក្នុងជំនួបពិភាក្សានេះ បានប្រព្រឹត្តិទៅ នៅទីបញ្ជាការជួរមុខ ភាគីកម្ពុជាមានចំនួន៣រូប ដឹកនាំដោយ លោកឧត្តមនាវីឯក ទៀ សុខា ឯភាគីខាង សហរដ្ឋអាម៉េរិក ក៏មាន៣ រូប ផងដែរ គឺជាយោធាចារ្យ ភាគីទំាងពីរ បានពិភាក្សាគ្នាអំពី ការងារហ្វឹកហ្វឺនថែទំា និងបង្ការនាវាធុនតូច RHIB ធ្វើយ៉ាងដើម្បី បង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងសមត្ថភាពដល់កងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជា ក្នុងកិច្ចការពារ បូរណភាពទឹកដី និងបង្ក្រាបបទល្មើស លើផ្ទៃសមុទ្រផងដែរ៕

ឧត្តមនាវីឯក ទៀ សុខា អនុញ្ញាឲ្យយោធាចារ្យអាម៉េរិក ជួបសម្តែងការ គួរសម និងពិភាក្សាការងារ

ឧត្តមនាវីឯក ទៀ សុខា អនុញ្ញាឲ្យយោធាចារ្យអាម៉េរិក ជួបសម្តែងការ គួរសម និងពិភាក្សាការងារ

ឧត្តមនាវីឯក ទៀ សុខា អនុញ្ញាឲ្យយោធាចារ្យអាម៉េរិក ជួបសម្តែងការ គួរសម និងពិភាក្សាការងារ