សុន្ទរកថា​បិទ​របស់​ឯក​ឧត្តម​ឧប​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហោ ណាំហុង នៅ​ក្នុង «កិច្ច​ប្រជុំ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​អាស៊ាន​ស្តីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​គ្រោះ​មហន្ត​រាយ

សុន្ទរកថា​បិទ​របស់​ឯក​ឧត្តម​ឧប​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហោ ណាំហុង នៅ​ក្នុង «កិច្ច​ប្រជុំ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​អាស៊ាន​ស្តីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​គ្រោះ​មហន្ត​រាយ

  • សុន្ទរកថា​បិទ​របស់​ឯក​ឧត្តម​ឧប​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហោ ណាំហុង នៅ​ក្នុង «កិច្ច​ប្រជុំ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​អាស៊ាន​ស្តីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​គ្រោះ​មហន្ត​រាយ已关闭评论
  • 11 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/12/16  Category:ក្នុងស្រុក