ជាប់​គយគន់​ដងស្ទឹង​សង្កែ តែ​ប្រយ័ត្ន​ធ្លាក់​ច្រាំង​នៅ​ភូមិ​កំពង់​សំបួរ​

​បើ​មិនមាន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន​ទេនោះ គ្រោះថ្នាក់​អាច​កើតមាន​គ្រប់ពេល​នៅលើ​កំណាត់​ផ្លូវ​ក្រាល​កៅស៊ូ​មួយ​ជាប់មាត់​ស្ទឹង​សង្កែ ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​ភូមិ​កំពង់​សំបួរ ឃុំ​សំរោង​ក្នុង ស្រុក​ឯក​ភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង​។ ពលរដ្ឋ​មានការ​ព្រួយបារម្ភ​យ៉ាងខ្លាំង ដោយសារ​ច្រាំង ដែល​ស្ថិត​នៅមុខ​ក្លោងទ្វារ​ចូលទៅ​កាន់​វត្ត​សំរោង​ក្នុង (​ផ្នែក​ខាងក្រោយ​) បន្ត​បាក់​ស្ទើរតែ​ពាក់​កណ្តាលផ្លូវ និង​មិនមាន​សញ្ញា​សំគាល់​ត្រឹមត្រូវ​។​

​លោក ប៉ាត សុ​ភី មេភូមិ​កំពង់​សំបួរ ទទួលស្គាល់ថា នេះ​ជា​បញ្ហា​ដ៏​ធ្ងន់ធ្ងរ​នៅក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​របស់លោក ហើយ​លោក​ក៏បាន​រាយការណ៍​ទៅ​ថ្នាក់លើ​ផងដែរ​។ លោក​បាន​ពន្យល់ថា​៖ «​ដោយសារ​នេះ​ជា​ផ្លូវ​ខេត្ត ខ្ញុំ​មិនអាច​មាន​សិទ្ធិ​ហាមឃាត់​រថយន្ត​ធំៗ​បានឡើយ​។ ទោះបីយ៉ាងណា​ក៏ដោយ ចំណែក​ផ្លូវ​មួយ​នេះ ស្ថិតនៅក្នុង​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ផងដែរ​» ។​

​សូម​ទស្សនា​រូបភាព​ដូចខាងក្រោម​៖
ជាប់​គយគន់​ដងស្ទឹង​សង្កែ តែ​ប្រយ័ត្ន​ធ្លាក់​ច្រាំង​នៅ​ភូមិ​កំពង់​សំបួរ​
ជាប់​គយគន់​ដងស្ទឹង​សង្កែ តែ​ប្រយ័ត្ន​ធ្លាក់​ច្រាំង​នៅ​ភូមិ​កំពង់​សំបួរ​
ជាប់​គយគន់​ដងស្ទឹង​សង្កែ តែ​ប្រយ័ត្ន​ធ្លាក់​ច្រាំង​នៅ​ភូមិ​កំពង់​សំបួរ​
ជាប់​គយគន់​ដងស្ទឹង​សង្កែ តែ​ប្រយ័ត្ន​ធ្លាក់​ច្រាំង​នៅ​ភូមិ​កំពង់​សំបួរ​
ជាប់​គយគន់​ដងស្ទឹង​សង្កែ តែ​ប្រយ័ត្ន​ធ្លាក់​ច្រាំង​នៅ​ភូមិ​កំពង់​សំបួរ​
ជាប់​គយគន់​ដងស្ទឹង​សង្កែ តែ​ប្រយ័ត្ន​ធ្លាក់​ច្រាំង​នៅ​ភូមិ​កំពង់​សំបួរ​
ជាប់​គយគន់​ដងស្ទឹង​សង្កែ តែ​ប្រយ័ត្ន​ធ្លាក់​ច្រាំង​នៅ​ភូមិ​កំពង់​សំបួរ​
ជាប់​គយគន់​ដងស្ទឹង​សង្កែ តែ​ប្រយ័ត្ន​ធ្លាក់​ច្រាំង​នៅ​ភូមិ​កំពង់​សំបួរ​
ជាប់​គយគន់​ដងស្ទឹង​សង្កែ តែ​ប្រយ័ត្ន​ធ្លាក់​ច្រាំង​នៅ​ភូមិ​កំពង់​សំបួរ​
ជាប់​គយគន់​ដងស្ទឹង​សង្កែ តែ​ប្រយ័ត្ន​ធ្លាក់​ច្រាំង​នៅ​ភូមិ​កំពង់​សំបួរ​
ជាប់​គយគន់​ដងស្ទឹង​សង្កែ តែ​ប្រយ័ត្ន​ធ្លាក់​ច្រាំង​នៅ​ភូមិ​កំពង់​សំបួរ​
ជាប់​គយគន់​ដងស្ទឹង​សង្កែ តែ​ប្រយ័ត្ន​ធ្លាក់​ច្រាំង​នៅ​ភូមិ​កំពង់​សំបួរ​
ជាប់​គយគន់​ដងស្ទឹង​សង្កែ តែ​ប្រយ័ត្ន​ធ្លាក់​ច្រាំង​នៅ​ភូមិ​កំពង់​សំបួរ​