បាញ់ប្រហារ កណ្តាលទីក្រុង ស្លាប់មេភូមិម្នាក់ និងពីរនាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ នៅសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ សង្ស័យរឿងគំនុំ

ភ្នំពេញ៖ បុរសអាយុ៦២ឆ្នាំម្នាក់ ជាមេភូមិទី៤ នៃសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវឃាតករ បាញ់សម្លាប់ភ្លាមៗ នៅកន្លែងកើតហេតុ ហើយក៏មានពីរនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួស។

ការបាញ់ប្រហារនោះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង៣និង៤០នាទី នៅមុខផ្ទះជនរងគ្រោះតែម្តង ស្ថិតនៅផ្លូវ លេខ៣៥៨ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌចំការមន។ ជនរងគ្រោះមានឈ្មោះ ជប់ ឡាយ ។

បាញ់ប្រហារ កណ្តាលទីក្រុង ស្លាប់មេភូមិម្នាក់ និងពីរនាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ នៅសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ សង្ស័យរឿងគំនុំ

បាញ់ប្រហារ កណ្តាលទីក្រុង ស្លាប់មេភូមិម្នាក់ និងពីរនាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ នៅសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ សង្ស័យរឿងគំនុំ

បាញ់ប្រហារ កណ្តាលទីក្រុង ស្លាប់មេភូមិម្នាក់ និងពីរនាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ នៅសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ សង្ស័យរឿងគំនុំ

បាញ់ប្រហារ កណ្តាលទីក្រុង ស្លាប់មេភូមិម្នាក់ និងពីរនាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ នៅសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ សង្ស័យរឿងគំនុំ

បាញ់ប្រហារ កណ្តាលទីក្រុង ស្លាប់មេភូមិម្នាក់ និងពីរនាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ នៅសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ សង្ស័យរឿងគំនុំ

បាញ់ប្រហារ កណ្តាលទីក្រុង ស្លាប់មេភូមិម្នាក់ និងពីរនាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ នៅសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ សង្ស័យរឿងគំនុំ

បាញ់ប្រហារ កណ្តាលទីក្រុង ស្លាប់មេភូមិម្នាក់ និងពីរនាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ នៅសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ សង្ស័យរឿងគំនុំ

បាញ់ប្រហារ កណ្តាលទីក្រុង ស្លាប់មេភូមិម្នាក់ និងពីរនាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ នៅសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ សង្ស័យរឿងគំនុំ