គជប ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង ជ្រើសរើស​អគ្គលេខាធិកា​រ ១ រូប និង​អគ្គលេខាធិការរង ៤ រូប​

ភ្នំពេញ: គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត គជប នៅ​ថ្ងៃទី​១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥ បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង ជ្រើសរើស​អគ្គលេខាធិកា​រ ១ រូប និង​អគ្គលេខាធិការរង ៤ រូប ដើម្បី​បម្រើ​ការងារ​នៅ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត គជប​។ គជប ចាប់ផ្តើម​ទទួល​ពាក្យ ពីថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែធ្នូ រហូតដល់​ថ្ងៃទី​២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥​។​

គជប ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង ជ្រើសរើស​អគ្គលេខាធិកា​រ ១ រូប និង​អគ្គលេខាធិការរង ៤ រូប​