តើ​ក្រុមជីហាត​រដ្ឋអ៊ីស្លាម​បាន​លុយ​ពី​ប្រភព​ណា?

នៅ​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ក្រុម​ជីហាត​រដ្ឋ​អ៊ីស្លាម​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់ទុក​​ជា​ក្រុមភេរវជន ដែល​មាន​ធនធាន​ច្រើន​ជាងគេ​បង្អស់​នៅលើ​ពិភពលោក។ តើ​ក្រុម​នេះ​បាន​លុយ​មក​ពីណា​ច្រើន​បែបនេះ?