ក្រុម១៥៧ សាខាខេត្តក្រចេះ និង ស.ស.យ.ក ជូនថវិកា រំលែកទុក្ខ ដល់គ្រួសារសព ១៥នាក់ ស្លាប់ដោយសារ ពុលស្រាស នៅស្រុកស្នួល

ក្រចេះ៖ ប្រធានចលនា យុវជនកម្ពុជា ក្រុម១៥៧ សាខាខេត្តក្រចះ លោក មិត ឆៃយុត្ត រួមនិង សហព័ន្ធសហភាព យុវជនកម្ពុជា និងលោក នូ ភឿង នៃថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥នេះ បានរួមគ្នា ប្រមូលបាននូវថវិកាមួយចំនួន ជូន ដល់គ្រួសារអ្នកស្លាប់ ដោយសារពុលស្រាស ចំនួន១៥គ្រួសារ នៅស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ។

បើតាមលោក មិត ឆៃយុត្ត ប្រធានចលនាយុវជនកម្ពុជា ក្រុម១៥៧ សាខាខេត្តក្រចេះបានឲ្យដឹងថា ថវិកាដែល         ប្រមូលបាន ពីការរៃអង្គាសគ្នារួមជាមួយ សហព័ន្ធសហភាពយុវជនកម្ពុជា និងលោក នូ ភឿង នោះ មានចំនួន ៣លានរៀល ដែលក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបាន ២០ម៉ឺនរៀល។

លោក មិត ឆៃយុត្ត បានបញ្ជាក់ទៀតថា ថវិកាដែលផ្តល់ជូនគ្រួសារសពដែលស្លាប់ដោយសារពុលស្រាសនោះ នៅក្នុងឃុំស្នួលមានចំនួន៩ គ្រួសារ ក្នុងឃុំឃ្សឹម មានចំនួន៤គ្រួសារ និងនៅក្នុងឃុំ ២ធ្នូ មានចំនួន២គ្រួសារ ពោលគឺក្នុងមួយគ្រួសារៗ ទទួលបានថវិកា ២០ម៉ឺនរៀល ក្នុងថវិកាផ្ទាល់របស់លោក នូ ភឿង ១០ម៉ឺនរៀល ថវិការបស់ ស.ស.យ.ក ៥ម៉ឺនរៀល និងថវិការបស់លោកបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត តាមរយៈក្រុម១៥៧ សាខាខេត្តក្រចេះ ៥ម៉ឺនរៀល៕

ក្រុម១៥៧ សាខាខេត្តក្រចេះ និង ស.ស.យ.ក ជូនថវិកា រំលែកទុក្ខ ដល់គ្រួសារសព ១៥នាក់ ស្លាប់ដោយសារ ពុលស្រាស នៅស្រុកស្នួល

ក្រុម១៥៧ សាខាខេត្តក្រចេះ និង ស.ស.យ.ក ជូនថវិកា រំលែកទុក្ខ ដល់គ្រួសារសព ១៥នាក់ ស្លាប់ដោយសារ ពុលស្រាស នៅស្រុកស្នួល

ក្រុម១៥៧ សាខាខេត្តក្រចេះ និង ស.ស.យ.ក ជូនថវិកា រំលែកទុក្ខ ដល់គ្រួសារសព ១៥នាក់ ស្លាប់ដោយសារ ពុលស្រាស នៅស្រុកស្នួល

ក្រុម១៥៧ សាខាខេត្តក្រចេះ និង ស.ស.យ.ក ជូនថវិកា រំលែកទុក្ខ ដល់គ្រួសារសព ១៥នាក់ ស្លាប់ដោយសារ ពុលស្រាស នៅស្រុកស្នួល

ក្រុម១៥៧ សាខាខេត្តក្រចេះ និង ស.ស.យ.ក ជូនថវិកា រំលែកទុក្ខ ដល់គ្រួសារសព ១៥នាក់ ស្លាប់ដោយសារ ពុលស្រាស នៅស្រុកស្នួល