ទៅ​មើល​ការ​ដឹក​ឥវ៉ាន់ និង​ឌុប​មនុស្ស​ លើស​ចំណុះ​ខុស​គេនៅ​ចិន


ទៅ​មើល​ការ​ដឹក​ឥវ៉ាន់ និង​ឌុប​មនុស្ស​ លើស​ចំណុះ​ខុស​គេនៅ​ចិន

ដើម្បី​ជា​ការ​រំលឹក​ឡើង​វិញ ថ្ងៃ​សុវត្ថិភាព​​ចរាចរណ៍​ជាតិ​ចិន ​​កាល​ពី​ថ្ងៃ ២​ ធ្នូ ២០១៥ កន្លង​ទៅ សារព័ត៌មាន​ក្នុង​ស្រុក​ចិន​​មួយ​ឈ្មោះ Huanqiu បាន​បង្ហាញ​ពី​រូប​ភាពប្លែកៗ​នៃ​ប្រជាជន​ដែល​បាន​ដឹក​ទំនិញ​ក៏​ដូច​ជា ដាក់​មនុស្ស​លើស​​កំណត់​ ដែល​គ្រប់​គ្នា​គិត​ថា​​​សឹង​មិន​អាច​ទៅ​រួច។ ចង់​ដឹង​ថា​ របៀប​ដឹក​ឥវ៉ាន់ និង​ការ​ដឹក​មនុស្ស​នៅ​ចិន​យ៉ាង​ណា​នោះ ទស្សនា​រូប​ភាព​ខាង​ក្រោម៖

 

ទៅ​មើល​ការ​ដឹក​ឥវ៉ាន់ និង​ឌុប​មនុស្ស​ លើស​ចំណុះ​ខុស​គេនៅ​ចិន

 
ទៅ​មើល​ការ​ដឹក​ឥវ៉ាន់ និង​ឌុប​មនុស្ស​ លើស​ចំណុះ​ខុស​គេនៅ​ចិន
 

ទៅ​មើល​ការ​ដឹក​ឥវ៉ាន់ និង​ឌុប​មនុស្ស​ លើស​ចំណុះ​ខុស​គេនៅ​ចិន
 

ទៅ​មើល​ការ​ដឹក​ឥវ៉ាន់ និង​ឌុប​មនុស្ស​ លើស​ចំណុះ​ខុស​គេនៅ​ចិន
 

ទៅ​មើល​ការ​ដឹក​ឥវ៉ាន់ និង​ឌុប​មនុស្ស​ លើស​ចំណុះ​ខុស​គេនៅ​ចិន
 

ទៅ​មើល​ការ​ដឹក​ឥវ៉ាន់ និង​ឌុប​មនុស្ស​ លើស​ចំណុះ​ខុស​គេនៅ​ចិន
 

ទៅ​មើល​ការ​ដឹក​ឥវ៉ាន់ និង​ឌុប​មនុស្ស​ លើស​ចំណុះ​ខុស​គេនៅ​ចិន
 

ទៅ​មើល​ការ​ដឹក​ឥវ៉ាន់ និង​ឌុប​មនុស្ស​ លើស​ចំណុះ​ខុស​គេនៅ​ចិន
 

ទៅ​មើល​ការ​ដឹក​ឥវ៉ាន់ និង​ឌុប​មនុស្ស​ លើស​ចំណុះ​ខុស​គេនៅ​ចិន
 

ទៅ​មើល​ការ​ដឹក​ឥវ៉ាន់ និង​ឌុប​មនុស្ស​ លើស​ចំណុះ​ខុស​គេនៅ​ចិន
 

ទៅ​មើល​ការ​ដឹក​ឥវ៉ាន់ និង​ឌុប​មនុស្ស​ លើស​ចំណុះ​ខុស​គេនៅ​ចិន
 

ទៅ​មើល​ការ​ដឹក​ឥវ៉ាន់ និង​ឌុប​មនុស្ស​ លើស​ចំណុះ​ខុស​គេនៅ​ចិន
 

ទៅ​មើល​ការ​ដឹក​ឥវ៉ាន់ និង​ឌុប​មនុស្ស​ លើស​ចំណុះ​ខុស​គេនៅ​ចិន

 
 

ចុចអាន៖ ទិដ្ឋភាព​​​​ខែ​រងា​នៅ​ចិន គ្រប​ដណ្ដប់​ដោយ​ព្រិល​ មើល​ទៅ​ស្អាត​ប្លែក
 

ប្រែ​សម្រួល៖ មាន រតនា
ប្រភព៖ dailymail ​​​