ការប្រមូល ត្រីប្រហុក នៅព្រឹកថ្ងៃ១៧ នៅតាមបណ្តាដាយ មិនមានការថយចុះ នោះទេ

ភ្នំពេញ៖ តាមសេចក្តីរាយការណ៍ បានឲ្យដឹងថា ការប្រមូលត្រីប្រហុក នៅតាមបណ្តា ដាយមួយចំនួន នៅព្រឹក ថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥នេះ មិនមានការថយចុះជាង ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ម្សិលមិញនោះទេ តែទំនោរកើតឡើង ជាបណ្តើរ។

ការប្រមូល ត្រីប្រហុក នៅព្រឹកថ្ងៃ១៧ នៅតាមបណ្តាដាយ មិនមានការថយចុះ នោះទេ

ការប្រមូល ត្រីប្រហុក នៅព្រឹកថ្ងៃ១៧ នៅតាមបណ្តាដាយ មិនមានការថយចុះ នោះទេ

ការប្រមូល ត្រីប្រហុក នៅព្រឹកថ្ងៃ១៧ នៅតាមបណ្តាដាយ មិនមានការថយចុះ នោះទេ

  • ការប្រមូល ត្រីប្រហុក នៅព្រឹកថ្ងៃ១៧ នៅតាមបណ្តាដាយ មិនមានការថយចុះ នោះទេ已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/12/17  Category:ក្នុងស្រុក