ដោយសារតែ​ការបំពុល​បរិស្ថាន​មានការ​កើនឡើង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ ចិន​បាននាំគ្នា​ទិញ​ខ្យល់​បរិសុទ្ធ ពី​ប្រទេស​កាណាដា​

ដំណឹងថ្មី៖ ​ក្រុមហ៊ុន​របស់​កាណាដា​មួយ ដែល​បាន​ច្រក​ខ្យល់​បរិសុទ្ធ​ពី​ភ្នំ Rocky បាន​លក់​ខ្យល់​ទៅកាន់​ប្រទេស​ចិន​ដោយសារ​កម្រិត​បំពុលបរិស្ថាន​កំពុងតែ​កើនឡើង​។​

  • ដោយសារតែ​ការបំពុល​បរិស្ថាន​មានការ​កើនឡើង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ ចិន​បាននាំគ្នា​ទិញ​ខ្យល់​បរិសុទ្ធ ពី​ប្រទេស​កាណាដា​已关闭评论
  • 5 views
  • Hide Sidebar
    A+