បុរី​ភ្នំពេញ​ថ្មី​៖ គំរោង​ថ្មី ផ្ទះ​ម៉ូត​ថ្មី និង​កាដូ​ពិសេស​ក្នុង​ខែធ្នូ ដំណាច់ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ​

(​ភ្នំពេញ​)៖ បុរី​ភ្នំពេញ​ថ្មី​-​គំរោង​ថ្មី រី​ជេន​ថ៏​ផាក មានការ​ផ្តល់ជូន​អតិថិជន នូវ​កាដូ​ពិសេស​ចាប់ពី $៥,០០០ ដល់​$៨,០០០ ព្រមទាំង​ការបំពាក់​ប្រព័ន្ធ​ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និង​ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ គ្រប់​បន្ទប់​គេង បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ និង​ផ្ទះបាយ​រួចជាស្រេច ដល់​អតិថិជន​ដែល​ទិញ​ផ្ទះ​១​ល្វែង​ក្នុង​ខែធ្នូ បំណាច់​ឆ្នាំ​២