តើ​ក្រុម​ជី​ហាត​រដ្ឋ​អ៊ីស្លាម​បាន​លុយ​ពី​ប្រភព​ណា​?

​នៅក្នុងពេល​បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុម​ជី​ហាត​រដ្ឋ​អ៊ីស្លាម​ត្រូវបាន​គេ​ចាត់ទុកជា​ក្រុម​ភេរវជន ដែលមាន​ធនធាន​ច្រើនជាងគេបង្អស់​នៅលើ​ពិភពលោក​។ តើ​ក្រុម​នេះ​បាន​លុយ​មកពីណា​ច្រើន​បែបនេះ​?