នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ទទួលជំនួយ បរិក្ខារពេទ្យ របស់ចិន នៅមន្ទីរពេទ្យ ព្រះកេតុមាលា នៅរសៀលនេះ

ភ្នំពេញ៖ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិកម្ពុជា កំពុងចូលរួមជាអធិបតី ក្នុងពិធីប្រគល់និងទទួលបរិក្ខារពេទ្យ ពីរដ្ឋាភិបាលចិន តំណាងដោយលោកស្រី ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិន ប្រចាំកម្ពុជា នារសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលា។

នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ទទួលជំនួយ បរិក្ខារពេទ្យ របស់ចិន នៅមន្ទីរពេទ្យ ព្រះកេតុមាលា នៅរសៀលនេះ

នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ទទួលជំនួយ បរិក្ខារពេទ្យ របស់ចិន នៅមន្ទីរពេទ្យ ព្រះកេតុមាលា នៅរសៀលនេះ

នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ទទួលជំនួយ បរិក្ខារពេទ្យ របស់ចិន នៅមន្ទីរពេទ្យ ព្រះកេតុមាលា នៅរសៀលនេះ

នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ទទួលជំនួយ បរិក្ខារពេទ្យ របស់ចិន នៅមន្ទីរពេទ្យ ព្រះកេតុមាលា នៅរសៀលនេះ

នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ទទួលជំនួយ បរិក្ខារពេទ្យ របស់ចិន នៅមន្ទីរពេទ្យ ព្រះកេតុមាលា នៅរសៀលនេះ