ព័ត៌មាន​វិទ្យុ​អន​ឡាញ ​ថ្មីៗ ​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​

​សូម​ចូលទៅ​កាន់ ដើម្បី​ស្តាប់​កម្មវិធី​ព័ត៌មាន​របស់​សារព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​ប្រចាំថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ទី​១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ ដែល​រៀបចំឡើង​ដោយ​លោក ជា ធី​រិ​ទ្ធ​។​

​សូម​ស្តាប់​ដូចតទៅ​៖