លោក Weir ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការយល់ច្រឡំ​

​គ្រាន់តែ​បានឃើញ រូបភាព​នៅក្នុង​បន្ទប់ទឹក របស់​តារា​ប្រុស រូប​សង្ហា នឹង សិច​ស៊ី ដោយ​បង្ហាញ​ពាក់ កណ្តាល​ខ្លួន ជាមួយនឹង​រូប​នៅ​កញ្ចក់ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល ជាមួយ​មាន​ចំងល់ ហើយក៏​មានមតិ​ផ្សេងៗ​គ្នា និង ការគិត​វែងឆ្ងាយ​…

លោក Weir ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការយល់ច្រឡំ​

បញ្ជាក់ថា​រូបភាព​នេះ គឺ​លោក Weir បាន​ស្លៀក​កន្សែង ហើយ​មុជទឹក​ផ្កាឈូក​ដោយ​ថត​ព្រមជាមួយ​កញ្ចក់ នឹង​បង្ហាញ​រូបរាង​ជា​បុរស សាច់ដុំ​ធំៗ ដែលមាន​ដងខ្លួន​ដ៏​ទាក់ទាញ គឺជា​ការថត​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ម៉ាក​សាប៊ូ​ថ្មី​សំរាប់​ឆ្នាំ​2016​។​

លោក Weir ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការយល់ច្រឡំ​

​អ្នកគាំទ្រ​លោក ស្មានតែ​មានការ​លេខ​រូប​អ្វីដែល​មិនល្អ ហើយ​ពួក​អ្នកគាំទ្រ​ទាំងអស់​ខំ​តែ​យល់​ច្រ​លំ ហើយ​ពួកគាត់​កំពុង​រង់ចាំ​មើលថា តើ​ម៉ាក​សាប៊ូ​អ្វី ដែល​លោក Weir បាន​ថត​ផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម​មួយ​នេះ​៕