មន្ត្រីជលផល អះអាងថា ត្រីត្រូវនៅ គន្លងដាយ លេខ១៥ រហូតដល់ ៨តោន ក្នុងមួយម៉ោង

ភ្នំពេញ: មន្ត្រីជលផល នៅថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥នេះ បានអះអាងថា ត្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងគន្លងដាយលេខ១៥ អាចត្រូវក្នុងមួយម៉ោង ចាប់ពី៣-៤តោនជាមធ្យម។

យោងតាមមន្ត្រីជលផលបានឲ្យដឹងទៀតថា ត្រីនៅក្នុងគន្លងដាយលេខ១៥ បើសិនជាប៉ះចំហ្វូងធំ ត្រីអាចត្រូវចាប់ពី៦-៨តោន ក្នុងមួយម៉ោង៕

មន្ត្រីជលផល អះអាងថា ត្រីត្រូវនៅ គន្លងដាយ លេខ១៥ រហូតដល់ ៨តោន ក្នុងមួយម៉ោង

  • មន្ត្រីជលផល អះអាងថា ត្រីត្រូវនៅ គន្លងដាយ លេខ១៥ រហូតដល់ ៨តោន ក្នុងមួយម៉ោង已关闭评论
  • 13 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/12/18  Category:ក្នុងស្រុក