រំភើប​​​ពេល​ឃើញ​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​នេះ​បង្ហាញ​ការ​ស្រឡាញ់​​​​​ខ្លាំងទៅ​អ្នក​គាំទ្រ

រំភើប​​​ពេល​ឃើញ​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​នេះ​បង្ហាញ​ការ​ស្រឡាញ់​​​​​ខ្លាំងទៅ​អ្នក​គាំទ្រ

តារា K-Pop ជា​ច្រើន​តែង​ប្រើ​ស្ទីល​ប្លែកៗ​គ្នា​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​អារម្មណ៍​ស្នីទស្នាលទៅ​កាន់​​អ្នក​គាំ​ទ្រ។ តារា​កូរ៉េ​ខ្លះ​បង្ហាញ​ក្តី​ស្រឡាញ់​ដល់​អ្នក​គាំទ្រ​ដូចជា​ ឱប ថត Selfie ឱ្យ​ស្ទាប​អង្អែល​ផ្ទៃ​មុខ បង្ហាញ​ស្នាម​សាក់​ឈ្មោះ​ក្រុម​គាំទ្រ ឬ​សូម្បី​តែ​ថើប​ជា​ដើម។ ចង់​ដឹង​ថា​តារា​កូរ៉េ​​​បង្ហាញ​​ការ​ស្រឡាញ់​ខ្លាំង​ដល់​គាំទ្រយ៉ាង​ម៉េច​ខ្លះ​​ មើល​រូប​ខាង​ក្រោម៖

 

រំភើប​​​ពេល​ឃើញ​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​នេះ​បង្ហាញ​ការ​ស្រឡាញ់​​​​​ខ្លាំងទៅ​អ្នក​គាំទ្រ

 

រំភើប​​​ពេល​ឃើញ​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​នេះ​បង្ហាញ​ការ​ស្រឡាញ់​​​​​ខ្លាំងទៅ​អ្នក​គាំទ្រ

 

រំភើប​​​ពេល​ឃើញ​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​នេះ​បង្ហាញ​ការ​ស្រឡាញ់​​​​​ខ្លាំងទៅ​អ្នក​គាំទ្រ

 

រំភើប​​​ពេល​ឃើញ​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​នេះ​បង្ហាញ​ការ​ស្រឡាញ់​​​​​ខ្លាំងទៅ​អ្នក​គាំទ្រ

 

រំភើប​​​ពេល​ឃើញ​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​នេះ​បង្ហាញ​ការ​ស្រឡាញ់​​​​​ខ្លាំងទៅ​អ្នក​គាំទ្រ

 

រំភើប​​​ពេល​ឃើញ​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​នេះ​បង្ហាញ​ការ​ស្រឡាញ់​​​​​ខ្លាំងទៅ​អ្នក​គាំទ្រ

 

រំភើប​​​ពេល​ឃើញ​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​នេះ​បង្ហាញ​ការ​ស្រឡាញ់​​​​​ខ្លាំងទៅ​អ្នក​គាំទ្រ

 

រំភើប​​​ពេល​ឃើញ​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​នេះ​បង្ហាញ​ការ​ស្រឡាញ់​​​​​ខ្លាំងទៅ​អ្នក​គាំទ្រ

 

រំភើប​​​ពេល​ឃើញ​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​នេះ​បង្ហាញ​ការ​ស្រឡាញ់​​​​​ខ្លាំងទៅ​អ្នក​គាំទ្រ

 

រំភើប​​​ពេល​ឃើញ​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​នេះ​បង្ហាញ​ការ​ស្រឡាញ់​​​​​ខ្លាំងទៅ​អ្នក​គាំទ្រ

 

រំភើប​​​ពេល​ឃើញ​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​នេះ​បង្ហាញ​ការ​ស្រឡាញ់​​​​​ខ្លាំងទៅ​អ្នក​គាំទ្រ

 

រំភើប​​​ពេល​ឃើញ​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​នេះ​បង្ហាញ​ការ​ស្រឡាញ់​​​​​ខ្លាំងទៅ​អ្នក​គាំទ្រ

 

អាន៖ ហួសចិត្ត បើ​ដឹង​ពី​ទម្លាប់​គេង​ប្លែក​ៗ​របស់​តារា​កូរ៉េ​ល្បី​ទាំង​នេះ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ប៉ែត ផាន់និត

ប្រភព៖ Koreaboo