ខណៈនេះ អគ្គិ​ភ័យ​កំពុង​ឆេះ​ផ្ទះ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​នៅ​ខណ្ឌ​ប្ញស្សី​កែវ

រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ៖ ប្រភព​ព័ត៌​មាន​ជំហាន​ដំបូង​បានឱ្យ​ដឹង​ថា ខណៈនេះ​អគ្គិ​ភ័យ​កំពុង​ឆេះ​ផ្ទះ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​នៅ​ខណ្ឌ​ប្ញស្សី​កែវ​ ។

ពេល​នេះ​រថយន្ត​អគ្គិ​ភ័យ​កំពុង​ចេញ​អន្តរាគមន៍។

មូលហេតុ​នៃ​អគ្គិភ័យ​នេះ​មិន​ទាន់​ដឹង​នៅ​ឡើយ​ទេ ៕