ស្ត្រី​ដែលមាន​ត្រគាក​ធំ ក៏មាន​ចំណុច​ពិសេស​ល្អ​ដែរ

អ្នកស្រាវជ្រាវ​មកពី​សាកលវិទ្យាល័យ អក់ស៍​ហ្វ​ដ (Oxford University) បាន​ពោលថា ខ្លាញ់​បរិវេណ​ភ្លៅ និង​ត្រគាក របស់​មនុស្ស​យើង​ខុសប្លែកគ្នា​ពី​ខ្លាញ់​បរិវេណ​ក្បាលពោះ​ដោយ​ខ្លាញ់​នេះ មាន​ទាំង​ប្រភេទ​ល្អ និង​ប្រភេទ​អាក្រក់​ដូចគ្នា​នឹង​កូ​លេ​ស្តេ​រ៉ូ​ល​ដែរ ហើយ​ទៅ​ថ្ងៃ​អនាគត ថ្នាំ​ដែល​ប្រើ​ប្រឆាំង នឹង​ខ្លាញ់​