អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ដាក់តាំង​បង្ហាញ​គំរូ​ផ្ទះ​សម្រាប់​រស់នៅ​ក្រៅ​ភព​

​គំរូ​ផ្ទះ​សម្រាប់​រស់នៅ​ក្រៅ​ភព​ត្រូវបាន​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​អឺរ៉ុប​សាងសង់​បានសម្រេច ហើយ​ដាក់តាំង​បង្ហាញ​ជា​សាធារណៈ នៅក្នុង​សប្តាហ៍​នេះ នៅ​ប៉ែក​ខាងកើត​ប្រទេស​បារាំង​។ ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​លើ​ការសាងសង់​ផ្ទះ​សម្រាប់​រស់នៅ​ក្រៅ​ភព​នេះ គឺជា​ផ្នែក​មួយ នៃ​គម្រោង​បញ្ជូន​មនុស្ស​ឲ្យ​ទៅ​ចុះចត​នៅលើ​ភព​ព្រះ​អង្គ