ចិន​មិន​ញញើត​នឹង​ព្រមាន​អូស្ដ្រាលី​ខ្លាំងៗ​ជុំវិញ​ការបើក​យន្ដហោះ​យោធា​លើ​តំបន់​ដែន​សមុទ្ទ​ចិន​ខាងត្បូង​

លោកស្រី​រដ្ឋមន្ដ្រី​ការពារជាតិ​អូស្ដ្រាលី​បាន​ព្យាយាម​និយាយ​សម្រាល​ចំពោះ​បញ្ហា​ធំ​មួយ​ដែល​យន្ដហោះ​យោធា RAAF របស់​អូស្ដ្រាលី​បាន​ហោះហើរ​លើ​តំបន់​សមុទ្ទ​ចិន​ខាងត្បូង ខណៈពេល​ដែលមាន​ពាក្យ​បន្ទោស​ខ្លាំងៗ​ចេញពី​កាសែត​របស់​រដ្ឋ​ចិន​។​