ខណ្ឌដូនពេញ បើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ មើលបទដ្ឋាន​ គតិយុត្ត ស្ដពីការ អនុវត្តកិច្ចសន្យា ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ស៊ីនទ្រី

ភ្នំពេញ៖ សាលាខណ្ឌដូនពេញ ក្រោមអធិបតីភាពលោក គួច ចំរើន អភិបាលនៃ គណៈអភិបាល ខណ្ឌដូនពេញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នេះ បានបើកកិច្ច ប្រជុំស្ដីពី ការពិនិត្យ មើលបទដ្ឋានគតិយុត្ត នៃការអនុវត្ត កិច្ចសន្យា រវាងសាលាខណ្ឌដូនពេញ ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រី។

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរ មានការចូលរួម ក្រោមអធិបតីភាព លោក គួច ចំរើន និងមន្រ្តីសង្កាត់ ទាំង១១ លោក-លោកស្រី ប្រធានទីផ្សារ និងការិយាល័យ ពាក់ព័ន្ធ នានា ក្នុងគោលបំណង ពិនិត្យមើល បទដ្ឋានគតិយុត្ត ស្ដីពីការអនុវត្ត កិច្ចសន្យារវាង សាលាខណ្ឌដូនពេញ ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រី ជាក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាម៕

ខណ្ឌដូនពេញ បើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ មើលបទដ្ឋាន​ គតិយុត្ត ស្ដពីការ អនុវត្តកិច្ចសន្យា ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ស៊ីនទ្រី

ខណ្ឌដូនពេញ បើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ មើលបទដ្ឋាន​ គតិយុត្ត ស្ដពីការ អនុវត្តកិច្ចសន្យា ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ស៊ីនទ្រី

ខណ្ឌដូនពេញ បើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ មើលបទដ្ឋាន​ គតិយុត្ត ស្ដពីការ អនុវត្តកិច្ចសន្យា ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ស៊ីនទ្រី