ធ្លាប់​តែ​ឃើញ វន្នី និង​ ធារីកា ច្រៀង តាម​ពិត​កូរ​ស្មើ​ដៃ​គ្នា


ធ្លាប់​តែ​ឃើញ វន្នី និង​ ធារីកា ច្រៀង តាម​ពិត​កូរ​ស្មើ​ដៃ​គ្នា

ប្រិយមិត្ត​ធ្លាប់​តែ​ឃើញ​អតីត​បេក្ខភាព Cambodian Idol អ៊ាម វន្នី និង សុវត្ថិឌី ធារីកា ច្រៀង​លើ​ឆាក បង្ហើរ​សំឡេង​ក្រអួន​ក្រអៅ តែ​តាម​ពិត​ពួក​គេ ក៏​ពូកែ​លេង​ណាស់​តើ គឺ​ទាំង វន្នី និង ធារីកា ស្មើ​ដៃ​គ្នា​ផង។ តារា​ចម្រៀង​វ័យ​ក្មេង​ទាំង​ពីរ​ដួង​រូប បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ផ្ទុះ​សំណើច​ក្នុង​វគ្គ​សំណួរ​ក្ដៅ​ៗ ឬ Hot Question របស់​កម្មវិធី “ម៉ាអេម” កាល​ពី​សប្ដាហ៍​មុន។

 

ធ្លាប់​តែ​ឃើញ វន្នី និង​ ធារីកា ច្រៀង តាម​ពិត​កូរ​ស្មើ​ដៃ​គ្នា

ទិដ្ឋភាព​យ៉ាង​ណា តោះ…ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា!!!