ជម្លោះ​ព្រះវិហារ​ ជា​​ចំណុច​​ល្អក់​​កករ​​ក្នុង​​ចំណោម​​បញ្ហា​​ជា​​ច្រើន​​​នៃ​​ទំនាក់​​ទំនង​​កម្ពុជា-ថៃ

នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ គឺ​ជា​ខួប​៦៥​ឆ្នាំ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ការ​ទូត​រវាង​កម្ពុជា និង​ថៃ។ លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ហ៊ុន សែន​នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៨ ធ្នូ​នេះ​ បាន​ដឹកនាំ​គណៈ​ប្រតិភូ​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ថៃ។ នៅ​ក្នុង​នោះ​ រដ្ឋាភិបាល​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​នឹង​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង អនុស្សារណៈ និង​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​រវាង​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ។ យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ ជម្លោះ​នៅ​តំបន់​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ​រវាង​ប្រទេស​ក្បែរ​ខាង​ទាំង​ពីរ​ គឺ​ជា​ចំណុច​ខ្មៅ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​បញ្ហា​ជា​ច្រើន​នៃ​កម្ពុជា-ថៃ។