ត្រីប្រហុក នៅដាយ លេខ១៥ កើនឡើង ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមមន្ត្រី នៃអគ្គនាយកដ្ឋានជលផល នៅថ្ងៃទី១៨ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥នេះ បានឲ្យដឹងថា  ការ នេសាទត្រីប្រហុក នៅដាយលេខ១៥ ជាប់ព្រំប្រទល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងខេត្តកណ្តាល លើកម្តងៗជាមធ្យមបានពី ៣ទៅ៤តោន។

មន្រ្តីខាងលើបន្តថា  ដោយឡែកចំពោះតម្លៃវិញ គឺក្នុងមួយគីឡូក្រាមតម្លៃ៦០០រៀល គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី១៧ ធ្នូ ។ ចំនួនត្រីមានការកើនឡើង គ្មានការថយចុះនោះទេ៕

ត្រីប្រហុក នៅដាយ លេខ១៥ កើនឡើង ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ត្រីប្រហុក នៅដាយ លេខ១៥ កើនឡើង ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ត្រីប្រហុក នៅដាយ លេខ១៥ កើនឡើង ជារៀងរាល់ថ្ងៃ