ក្រុមប្រឹក្សា​សន្តិសុខ​ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច កាត់​ផ្តាច់​ប្រភព​ចំណូល​របស់​ជីហាត រដ្ឋអ៊ីស្លាម

សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​សន្តិសុខ កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ម្សិលមិញ បាន​មូលមតិ គ្នា ជា​ឯកច្ឆន្ទ បោះឆ្នោត​សេចក្តី​សម្រេច លើ​វិធានការ​បិទខ្ទប់​ប្រាក់ចំណូល​របស់​ក្រុមជីហាត​អង្គការ​រដ្ឋអ៊ីស្លាម។ សេចក្តី​សម្រេច​បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​គ្រប់ប្រទេស​ចូលរួម​យ៉ាង​សកម្ម ដើម្បី កាត់ផ្តាច់​ប្រភព​ហិរញ្ញវត្ថុ ដែល​ក្រុមជីហាត​យកទៅប្រើ​ដើម្បី​ធ្វើ​សង្រ្គាម​នៅ​ស៊ីរី និង​អ៊ីរ៉ាក់។