​ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​កាលីប​ៗ​ ប្លែក​ៗ​របស់​យុវវ័យអន្តរជាតិ ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

​ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​កាលីប​ៗ​ ប្លែក​ៗ​របស់​យុវវ័យអន្តរជាតិ ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

សម្រាប់​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ចុង​សប្ដាហ៍ Sabay សូម​នាំ​ប្រិយមិត្ត​មក​ទស្សនា​ម៉ូដ​និយម​​ថ្មី​ៗ និង​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​ របស់​យុវវ័យ​ជុំវិញ​ពិភពលោក។ ទស្សនា​ការ​តុបតែង​ខ្លួន​​សម្រាប់​នារី​ៗ​ខាង​ក្រោម​នេះ តើ​ស្ទីល​មួយ​ណា​ដែល​ត្រូវ​ចិត្ត​ប្រិយមិត្ត​ជាង​គេ?

 

​ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​កាលីប​ៗ​ ប្លែក​ៗ​របស់​យុវវ័យអន្តរជាតិ ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

 

​ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​កាលីប​ៗ​ ប្លែក​ៗ​របស់​យុវវ័យអន្តរជាតិ ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

 

​ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​កាលីប​ៗ​ ប្លែក​ៗ​របស់​យុវវ័យអន្តរជាតិ ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

 

​ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​កាលីប​ៗ​ ប្លែក​ៗ​របស់​យុវវ័យអន្តរជាតិ ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

 

​ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​កាលីប​ៗ​ ប្លែក​ៗ​របស់​យុវវ័យអន្តរជាតិ ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

 

​ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​កាលីប​ៗ​ ប្លែក​ៗ​របស់​យុវវ័យអន្តរជាតិ ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

 

​ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​កាលីប​ៗ​ ប្លែក​ៗ​របស់​យុវវ័យអន្តរជាតិ ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

 

​ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​កាលីប​ៗ​ ប្លែក​ៗ​របស់​យុវវ័យអន្តរជាតិ ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

 

​ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​កាលីប​ៗ​ ប្លែក​ៗ​របស់​យុវវ័យអន្តរជាតិ ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

 

​ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​កាលីប​ៗ​ ប្លែក​ៗ​របស់​យុវវ័យអន្តរជាតិ ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

 

​ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​កាលីប​ៗ​ ប្លែក​ៗ​របស់​យុវវ័យអន្តរជាតិ ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

 

​ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​កាលីប​ៗ​ ប្លែក​ៗ​របស់​យុវវ័យអន្តរជាតិ ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

 

​ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​កាលីប​ៗ​ ប្លែក​ៗ​របស់​យុវវ័យអន្តរជាតិ ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

 

​ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​កាលីប​ៗ​ ប្លែក​ៗ​របស់​យុវវ័យអន្តរជាតិ ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

 

​ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​កាលីប​ៗ​ ប្លែក​ៗ​របស់​យុវវ័យអន្តរជាតិ ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

 

​ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​កាលីប​ៗ​ ប្លែក​ៗ​របស់​យុវវ័យអន្តរជាតិ ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

 

​ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​កាលីប​ៗ​ ប្លែក​ៗ​របស់​យុវវ័យអន្តរជាតិ ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

 

ស្ទីល​តែ​ង​ខ្លួន​​យុវវ័យ ឬ​ Street Style មាន​ផ្សាយ​ជូន​ប្រិយមិត្ត​ជា​រៀងរាល់​សប្ដាហ៍​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍។ ចង់​ដឹង​ពី​ស្ទីល​តុបតែង​ខ្លួន​ថ្មី​ៗ​របស់​យុវវ័យ​លើ​ពិភពលោក​កុំ​ភ្លេច​តាមដាន​នៅ Sabay ទាំង​អស់​គ្នា!

 

ចុចអាន៖ស្បែក​ជើង​កីឡា​៩​ម៉ូដ​ស្អាត​ស័ក្ដិសម​ជាមួយ​នឹង​ខោ​​ខោវប៊យសម្រាប់​យុវវ័យ

 

ដោយ៖ វ៉ាន់ថន
រូបភាព៖ បរទេស