ផលិតកម្ម​ថោ​ន​មិន​ឲ្យ​មាស សុខ​សោភា ផ្កាប់មុខ​រឿង​ឈប់​ច្រៀង​បទ​ចម្លង​

​ការប្រកាស​ឈប់​ច្រៀង​បទ​ចម្លង​ពី​បរទេស បានធ្វើ​ឲ្យ​មានការ​កោតសរសើ​រយ៉ា​ង​ខ្លាំង​ដល់​ជំហរ​របស់​តារាចម្រៀង​មាស សុខ​សោភា​។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បញ្ហា​នេះ មន្ត្រី​ផលិតកម្ម​ថោ​ន​បាន​អះអាងថា មាស សុខ​សោភា មិនអាច​ផ្កាប់មុខ​មិន​ច្រៀង​បទ​ចម្លង​បានទេ ដើម្បី​ការពារ​ឆ្នាំងបាយ​របស់ខ្លួន​។​