ល្បី​ថា​តារា​ស្រី​ដៃគូ ទិន ហ្វី មាន​ផ្ទៃពោះ​កូន​ទី​៤ ក្នុង​វ័យ ៤៧ ឆ្នាំ​?​

តារា​សម្តែង​ស្រី​ហុងកុង​មាន​ប្រជាប្រិយភាព​យ៉ាងខ្លាំង​ក្នុង​រឿង​ល្បីៗ​ជាច្រើន នាង Chingmy Yau បាន​បដិសេធ​រាល់​ពាក្យ​ចចាមអារ៉ាម​ដែល​និយាយថា នាង​កំពុងតែ​ពពោះ​កូន​ទី ៤។​

ល្បី​ថា​តារា​ស្រី​ដៃគូ ទិន ហ្វី មាន​ផ្ទៃពោះ​កូន​ទី​៤ ក្នុង​វ័យ ៤៧ ឆ្នាំ​?​

​យោងតាម​របាយការណ៍​សារព័ត៌​មានបាន​ឲ្យ​ដឹងថា តារា​ស្រី​អាយុ ៤៧ ឆ្នាំ​បាន​ប្រាប់ថា ដោយសារតែ​នាង​ឡើង​ទម្ងន់​ខ្លាំង ទើប​បណ្តាល​ឲ្យ​មានការ​យល់ច្រឡំ​ថា​នាង​មាន​ផ្ទៃពោះ ហើយ​ថ្វីបើ​មាន​សារព័ត៌មាន​ផ្សេងទៀត​និយាយថា ប្តី​នាង​ចង់បាន​កូនប្រុស​មួយទៀត​ក្តី តែ​ប្តី​នាង​មិនដែល​ផ្តល់​សម្ពាធ​ឲ្យ​នាង​ម្តងណា​ឡើយ។​

ល្បី​ថា​តារា​ស្រី​ដៃគូ ទិន ហ្វី មាន​ផ្ទៃពោះ​កូន​ទី​៤ ក្នុង​វ័យ ៤៧ ឆ្នាំ​?​

នាង​បាន​ចូល​បម្រើ​វិស័យ​សិល្បៈ​កាលពី​ឆ្នាំ ១៩៨៧ និង បាន​រៀបការ​កាលពី​ឆ្នាំ ១៩៩៩ រួច​នាង​ក៏​ឈប់​ពី​សិល្បៈ ហើយ​សព្វថ្ងៃ​នាង​មានកូន​ស្រី ៣ នាក់​ជាមួយ​ស្វាមី​សំណព្វចិត្ត​នាង Shen Jiawei៕ ថា​វរិ​ទ្ធ​

ល្បី​ថា​តារា​ស្រី​ដៃគូ ទិន ហ្វី មាន​ផ្ទៃពោះ​កូន​ទី​៤ ក្នុង​វ័យ ៤៧ ឆ្នាំ​?​

ល្បី​ថា​តារា​ស្រី​ដៃគូ ទិន ហ្វី មាន​ផ្ទៃពោះ​កូន​ទី​៤ ក្នុង​វ័យ ៤៧ ឆ្នាំ​?​

ល្បី​ថា​តារា​ស្រី​ដៃគូ ទិន ហ្វី មាន​ផ្ទៃពោះ​កូន​ទី​៤ ក្នុង​វ័យ ៤៧ ឆ្នាំ​?​

ល្បី​ថា​តារា​ស្រី​ដៃគូ ទិន ហ្វី មាន​ផ្ទៃពោះ​កូន​ទី​៤ ក្នុង​វ័យ ៤៧ ឆ្នាំ​?​