អភិបាល​ខេត្ត​ស្វាយរៀង៖កម្មករ​ពីរ​នាក់​ត្រូវ​បាន​ដោះលែង​បន្ទាប់​ពី​សមត្ថកិច្ច​សាកសួរ​ជុំវិញ​ករណី​គប់​បំផ្លាញ​រោង​ចក្រ

កម្មករ​ពីរ​នាក់​ត្រូវ​បាន​សមត្ថកិច្ច​ខេត្ត​ហៅ​មក​សួរ​នាំ ពាក់​ព័ន្ធ​ការ​គប់​បំផ្លាញ​រោងចក្រ​មួយ កន្លែង​នៅ​ក្នុង​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ ពិសេស ក្រុងបាវិត​ខេត្ត​ស្វាយ​រៀង កាល​ពី​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​មុន​នេះនៅ​អំឡុង​ពេល​កូដកម្ម​ទាម​ទារ​ការ​តំឡើង​ ប្រាក់​ខែ​បន្ថែម។ បន្ទាប់​ពី​ការ​សួរ​នាំ​សមត្ថកិច្ចក៏​បាន​ដោះ​លែង​ពួកគេ​ទាំង​ពីរ​នាក់​វិញ។ ដោយ​ឡែក​ចំពោះ​កម្មករ​ដែល​ធ្វើ​ការ​កូដ​កម្ម កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧​ធ្នូ​ ពួក​គេ​ចូល​ធ្វើ​ការ​វិញ​ហើយ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅ​នេះ។