វិបត្តិអន្តោប្រវេសន៍ ៖ អាល្លឺម៉ង់​ចង់ព្រមានសមាជិក​អឺរ៉ុប​​​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់​

រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​​អាល្លឺម៉ង់ បាន​ប្រកាស​ព្រមាន​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ ថា​​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់ លើ​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​អឺរ៉ុប​ណា ដែល​បដិសេធ​មិន​ព្រមទទួល​ជន​ភៀស​ខ្លួន​ ស្រប​តាម​កម្មវិធីកូតា​ចែក​ចាយ​ជនភៀសខ្លួន​ក្នុង​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​អឺរ៉ុប។