សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​រួម​ស្តីពី​ការ​បំពេញ​ទស្សន​កិច្ច​ផ្លូវ​ការ​របស់​សម្តេច​អគ្គ​មហា​សេនា​បតី​តេជោ ហ៊ុន សែន និង​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ចម្រុះ​លើក​ទី​២ កម្ពុជា-ថៃ

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​រួម​ស្តីពី​ការ​បំពេញ​ទស្សន​កិច្ច​ផ្លូវ​ការ​របស់​សម្តេច​អគ្គ​មហា​សេនា​បតី​តេជោ ហ៊ុន សែន និង​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ចម្រុះ​លើក​ទី​២ កម្ពុជា-ថៃ

  • សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​រួម​ស្តីពី​ការ​បំពេញ​ទស្សន​កិច្ច​ផ្លូវ​ការ​របស់​សម្តេច​អគ្គ​មហា​សេនា​បតី​តេជោ ហ៊ុន សែន និង​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ចម្រុះ​លើក​ទី​២ កម្ពុជា-ថៃ已关闭评论
  • 8 views
  • Hide Sidebar
    A+