បេក្ខជន​ជាង​បី​ពាន់​នាក់​ចូល​រួម​ប្រឡង​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​នាយ​ទាហ៊ាន

ក្រសួង​ការ​ពារ​ជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ទី​២០​ធ្នូ​នេះ​បាន​រៀប​ចំ​ការ​ប្រឡង​ក្របខ័ណ្ឌ​នាយទាហ៊ាន ដែល​មាន​បេក្ខជន​ចូល​រួម​ប្រឡង​ជាង​បី​ពាន់​នាក់។ ចំនួន​នេះ​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ឆ្នាំមុន​៤៣​ភាគ​រយ។ ឆ្នាំ​មុន​មាន​បេក្ខជន​ចូល​រួម​ប្រឡង​ចំនួន​១៨០០​នាក់។ លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយ​រង​សេនា​ធិការ​ចំរុះ​មេបញ្ជា​ការ​រង​កង​ទ័ព​ជើង​គោក​ឲ្យ​ដឹង​ថា ការ​ប្រឡង​នេះសម្រច​ជ្រើស​រើស​យក​សិស្ស​តែ​ចំនួន​៦២០​នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​សិក្សា​ទៅ​លើ​កម្មវិធី​បណ្ដុះបណ្ដាល​ចំនួន​បី។