កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍ល្បីៗ​ចំនួន​​ ១០​ ដែល​ស៊ី​ថ្លៃ​​មិន​ក្រោម​២​សែន​ដុល្លារចំពោះការ​​​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម


កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍ល្បីៗ​ចំនួន​​ ១០​ ដែល​ស៊ី​ថ្លៃ​​មិន​ក្រោម​២​សែន​ដុល្លារចំពោះការ​​​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

​​​​​​​​​ប្រិយមិត្ត​មួយ​ចំនួន​ធ្លាប់​តែ​បាន​ទស្សនា​កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍​របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក​​ ប៉ុន្តែ​ប្រហែល​មិន​បាន​ដឹង​ទេ​ថា ​កម្មវិធី​នីមួយៗ​​ស៊ី​ថ្លៃ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ប៉ុន្មាន​សម្រាប់​មួយ​រដូវ​កាល​ៗ​នោះ។

 

ខាង​ក្រោម​នេះ ​គឺ​ជា​កម្មវិធី​ចំនួន ​១០ ​ដែល​ស៊ី​ថ្លៃ​​ជាង​គេ​សម្រាប់​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជកម្ម​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥ បើ​យោងតាមវិបសាយ​ AdAge​​​៖

 

១. កម្មវិធី​ Sunday Night Football របស់​ប៉ុស្តិ៍​ NBC ៖ ៦០៣​ ០០០​ដុល្លារ

 

 

កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍ល្បីៗ​ចំនួន​​ ១០​ ដែល​ស៊ី​ថ្លៃ​​មិន​ក្រោម​២​សែន​ដុល្លារចំពោះការ​​​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

 

២. ​ភាពយន្ត​ភាគ​ Empire របស់​ប៉ុស្តិ៍​ FOX ៖ ៤៩៧ ៣៦៤​ដុល្លារ​

 

កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍ល្បីៗ​ចំនួន​​ ១០​ ដែល​ស៊ី​ថ្លៃ​​មិន​ក្រោម​២​សែន​ដុល្លារចំពោះការ​​​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

 

 

៣. កម្មវិធី​ Thursday Night Football ​របស់​ប៉ុស្តិ៍ CBS​ ៖ ៤៦៤ ៦២៥​ដុល្លារ​

 

កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍ល្បីៗ​ចំនួន​​ ១០​ ដែល​ស៊ី​ថ្លៃ​​មិន​ក្រោម​២​សែន​ដុល្លារចំពោះការ​​​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

 

 

៤. ​ភាព​យន្ត​​ភាគ​កំប្លែង The Big Bang Theory ​របស់​ប៉ុស្តិ៍ CBS ៖ ៣៤៨​ ៣០០​ដុល្លារ​

 

 

កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍ល្បីៗ​ចំនួន​​ ១០​ ដែល​ស៊ី​ថ្លៃ​​មិន​ក្រោម​២​សែន​ដុល្លារចំពោះការ​​​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

 

 

៥. ភាព​យន្ត​ភាគ​ How to Get Away with Murder របស់​ប៉ុស្តិ៍​ abc ៖ ២៥២ ៩៣៤​ដុល្លារ​

 

កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍ល្បីៗ​ចំនួន​​ ១០​ ដែល​ស៊ី​ថ្លៃ​​មិន​ក្រោម​២​សែន​ដុល្លារចំពោះការ​​​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

 

 

៦. ​កម្មវិធី​ The Voice (ថ្ងៃ​ចន្ទ) របស់​ប៉ុស្តិ៍ NBC ៖ ២៤០ ៥០២​ដុល្លារ

 

 

កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍ល្បីៗ​ចំនួន​​ ១០​ ដែល​ស៊ី​ថ្លៃ​​មិន​ក្រោម​២​សែន​ដុល្លារចំពោះការ​​​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

 

 

៧. ភាព​យន្ត​ភាគ​ Modern Family របស់​ប៉ុស្តិ៍​ abc ៖ ២៣៨ ៩៩៣​ដុល្លារ​

 

 

កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍ល្បីៗ​ចំនួន​​ ១០​ ដែល​ស៊ី​ថ្លៃ​​មិន​ក្រោម​២​សែន​ដុល្លារចំពោះការ​​​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

 

 

៨. កម្មវិធី​ The Voice (ថ្ងៃ​អង្គារ) របស់​ប៉ុស្តិ៍ NBC ៖ ២៣៣ ៧២០​ដុល្លារ

 

 

កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍ល្បីៗ​ចំនួន​​ ១០​ ដែល​ស៊ី​ថ្លៃ​​មិន​ក្រោម​២​សែន​ដុល្លារចំពោះការ​​​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

 

 

៩. ​ភាពយន្ត​ភាគ​ Scandal របស់​ប៉ុស្តិ៍​ abc ៖ ២២៤ ៥០៩​ដុល្លារ

 

 

កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍ល្បីៗ​ចំនួន​​ ១០​ ដែល​ស៊ី​ថ្លៃ​​មិន​ក្រោម​២​សែន​ដុល្លារចំពោះការ​​​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

 

 

១០. ​ភាពយន្ត​ភាគ Blindspot របស់​ប៉ុស្តិ៍ NBC ៖ ២០៩​ ៧០០​ដុល្លារ​​​​​​​​​

 

 

កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍ល្បីៗ​ចំនួន​​ ១០​ ដែល​ស៊ី​ថ្លៃ​​មិន​ក្រោម​២​សែន​ដុល្លារចំពោះការ​​​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម


​​​​

ចុច​អាន៖ មក​មើល​សម្រស់​​អ្នក​គ្រងតំណែង​បវរ​កញ្ញា​ពិភពលោក​​ឆ្នាំ ​២០១៥ ស្រស់​ស្អាត​ប៉ុណ្ណា?​

 

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ AdAge​​​