តម្លៃស្មាតហ្វូន Sony ថ្មីៗ ដែលទើបមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើង

តម្លៃស្មាតហ្វូន Sony ថ្មីៗ ដែលទើបមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើង

ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីតម្លៃ និង លក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់ៗ របស់ស្មាតហ្វូន Sony ថ្មីៗ ដែលទើបមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចខាងក្រោម៖

តម្លៃស្មាតហ្វូន Sony ថ្មីៗ ដែលទើបមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើង

តម្លៃស្មាតហ្វូន Sony ថ្មីៗ ដែលទើបមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើង

តម្លៃស្មាតហ្វូន Sony ថ្មីៗ ដែលទើបមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើង

តម្លៃស្មាតហ្វូន Sony ថ្មីៗ ដែលទើបមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើង

តម្លៃស្មាតហ្វូន Sony ថ្មីៗ ដែលទើបមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើង

---------------------------------------

ដោយ: តុំ ផល្លាភិរម្យ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus តម្លៃស្មាតហ្វូន Sony ថ្មីៗ ដែលទើបមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើង
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com តម្លៃស្មាតហ្វូន Sony ថ្មីៗ ដែលទើបមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើង

ចុះថ្ងៃទី 20 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 04:40 ល្ងាច

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ