ក្រសួងរៀប ចំសិក្ខាសាលា ស្តីពីសុវត្ថិភាព រមណីដ្ឋាន បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌

ភ្នំពេញ៖ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិសិល្បៈ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នេះ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្តីពី សុវត្ថិភាពរមណីដ្ឋាន បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើចោរកម្ម និងការបាត់បង់សម្បត្តិវប្បធម៌។

ក្នុងពិធីនេះ ចូលរួមដោយ លោក ជុច ភឿន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ លោក Jay Raman មន្រ្តីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណៈ និងជាតំណាងស្ថានទូត សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញ រួមនិងមន្រ្តីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀត៕

/p>

ក្រសួងរៀប ចំសិក្ខាសាលា ស្តីពីសុវត្ថិភាព រមណីដ្ឋាន បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌

/p>

ក្រសួងរៀប ចំសិក្ខាសាលា ស្តីពីសុវត្ថិភាព រមណីដ្ឋាន បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌