​សេវាកម្ម​រថ​ភ្លើង ​បាងកក​-​ភ្នំពេញ​ នឹង​ដាក់​ដំណើរ​ការ​នៅ​បំណាច់​ឆ្នាំ​២០១៦​

​ក្រោយពី​ទស្សន​កិច្ច​របស់​លោក​នាយករ​ដ្ឋមន្ត្រី ​ហ៊ុន សែន ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ថៃ រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​បានឯក​ភាព​ជាមួយ​នឹង ភាគីថៃ ដើម្បីដាក់ដំណើរ​ការផ្លូវរ​ថភ្លើង១ខ្សែ ​ពីបាងកក មកភ្នំពេញ និង​ពី​ភ្នំពេញ​ទៅ​បាងកក​ នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​២០១៦​ខាងមុខ។ ​នេះ​បើ​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​រួម​របស់រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា-​ថៃ។​​​សូម​អានសេចក្តី​ប្រកាស​៖​
​សេវាកម្ម​រថ​ភ្លើង ​បាងកក​-​ភ្នំពេញ​ នឹង​ដាក់​ដំណើរ​ការ​នៅ​បំណាច់​ឆ្នាំ​២០១៦​
​សេវាកម្ម​រថ​ភ្លើង ​បាងកក​-​ភ្នំពេញ​ នឹង​ដាក់​ដំណើរ​ការ​នៅ​បំណាច់​ឆ្នាំ​២០១៦​
 
​សេវាកម្ម​រថ​ភ្លើង ​បាងកក​-​ភ្នំពេញ​ នឹង​ដាក់​ដំណើរ​ការ​នៅ​បំណាច់​ឆ្នាំ​២០១៦​

ដោយ៖ ស៊ាវ ឈាន