ក្មេងស្រី​ឆាប់​មាន​រដូវ អាច​បណ្តាលមកពី​ការ​ទទួលទាន​ភេសជ្ជ​:​ច្រើន​

​ការពិសោធ​លើ​ក្មេងស្រី​វ័យ​ជំទង់​ប្រមាណ​ជា ៦​ពាន់​នាក់​បាន​បង្ហាញថា ក្រុម​ដែល​ផឹក​ភេសជ្ជៈ​ផ្អែមៗ​ក្នុង​មួយថ្ងៃ​ប្រហែល​១,៥​កំប៉ុង ប្រឈម​នឹង​ការ​មក​រដូវ​លឿន​ជាង​ក្រុម​ដែល​ផឹក​ពី​១-២​កំប៉ុង​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​ដល់​ទៅ​២,៧​ខែ ។ សូមបញ្ជាក់ថា ការ​មក​រដូវ​លើកដំបូង​លឿន​ពេក បង្កើន​ហានិភ័យ​កើត​ជំងឺមហារីក​ដោះ​ក្