ស្វាគមន៍​ថ្ងៃបុណ្យ​ណូអែល នាង ដេ​នី សម្ញែង​ភាព​សិច​ស៊ី មិន​ចាញ់​បរទេស​

​រាជធានី​ភ្នំពេញ : តារា​ស្រី​យក​សម្រស់​សិច​ស៊ី​ធ្វើជា​ទុន​សម្រាប់​ល្បីឈ្មោះ​លើ​ទីផ្សារ​សិល្បៈ​នាង ដេ​នី ហាក់​ជ្រួលជ្រើម​ខ្លាំង នាពេល​ចុងក្រោយ​ដែល​នាង​បាន​បញ្ចេញ​នូវ​រូបភាព​សិច​ស៊ី ដើម្បី​ស្វាគមន៍​ថ្ងៃបុណ្យ​ណូអែល​។​

 

​សូមបញ្ជាក់ថា តារា​សម្ដែង​នាង ដេ​នី ទោះបី​ជាមាន​សម្លេះ​រិះគន់​យ៉ាង​ចាស់ដៃ និង​កំពុង​បាញ់​ចាក់​ស្រោច​លើ​ជីវិត​របស់​នាង​យ៉ាងណាក៏ដោយ តែ​តារា​សម្ដែង​ស្រី មាន​ទម្រង់​មុខ​សិច​ស៊ី​គួរ​ឲ្យ​ចាប់អារម្មណ៍​នាង ដេ​នី ហាក់​នៅ​ធ្វើ​ដូចជា​មិនដឹង​ខ្លួន និង​មានការ​ឈឺក្បាល​វិលមុខ​ឬ​ព្រួយបារម្ភ​ខ្លាច ញញើត​អ្វី​នោះឡើយ​។ ផ្ទុយ​មកវិញ​នាង​កាន់តែ​ផ្គើន ក្នុងការ​សម្ញែង​ថត​បញ្ចេញ​រូបភាព​សិច​ស៊ី​ខ្លាំង​ជាង​ពេលមុនៗ​ជា បន្តបន្ទាប់​។​

 

​អីចឹង​តោះ​…​ទស្សនា​ទាំងអស់​គ្មា​មើល៍​…!

ស្វាគមន៍​ថ្ងៃបុណ្យ​ណូអែល នាង ដេ​នី សម្ញែង​ភាព​សិច​ស៊ី មិន​ចាញ់​បរទេស​ ស្វាគមន៍​ថ្ងៃបុណ្យ​ណូអែល នាង ដេ​នី សម្ញែង​ភាព​សិច​ស៊ី មិន​ចាញ់​បរទេស​ ស្វាគមន៍​ថ្ងៃបុណ្យ​ណូអែល នាង ដេ​នី សម្ញែង​ភាព​សិច​ស៊ី មិន​ចាញ់​បរទេស​ ស្វាគមន៍​ថ្ងៃបុណ្យ​ណូអែល នាង ដេ​នី សម្ញែង​ភាព​សិច​ស៊ី មិន​ចាញ់​បរទេស​ ស្វាគមន៍​ថ្ងៃបុណ្យ​ណូអែល នាង ដេ​នី សម្ញែង​ភាព​សិច​ស៊ី មិន​ចាញ់​បរទេស​ ស្វាគមន៍​ថ្ងៃបុណ្យ​ណូអែល នាង ដេ​នី សម្ញែង​ភាព​សិច​ស៊ី មិន​ចាញ់​បរទេស​ ស្វាគមន៍​ថ្ងៃបុណ្យ​ណូអែល នាង ដេ​នី សម្ញែង​ភាព​សិច​ស៊ី មិន​ចាញ់​បរទេស​ ស្វាគមន៍​ថ្ងៃបុណ្យ​ណូអែល នាង ដេ​នី សម្ញែង​ភាព​សិច​ស៊ី មិន​ចាញ់​បរទេស​ ស្វាគមន៍​ថ្ងៃបុណ្យ​ណូអែល នាង ដេ​នី សម្ញែង​ភាព​សិច​ស៊ី មិន​ចាញ់​បរទេស​

ស្វាគមន៍​ថ្ងៃបុណ្យ​ណូអែល នាង ដេ​នី សម្ញែង​ភាព​សិច​ស៊ី មិន​ចាញ់​បរទេស​