យន្តហោះចម្បាំង ឥណ្ឌូណេស៊ី ធ្លាក់អំឡុងពេល ហោះសម្តែងរាង

ហ្សាការតា៖ យន្តហោះចម្បាំង របស់ឥណ្ឌូណេស៊ី បានធ្លាក់ទៅក្នុងព្រៃស្តុកមួយ នៅក្បែរ មូលដ្ឋានទ័ពអាកាស បន្ទាប់ពីបានហោះ សម្តែងបច្ចេកទេស នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ដែលបានបណ្តាលឲ្យពីឡុត នៅលើនោះទាំងពីររូប បាត់បង់ជីវិត។

តាមការផ្សាយពីសារ ព៍ត៌មានចិន ស៊ិនហួ ឲ្យដឹងទៀតថា ការធ្លាក់នេះ អាចបណ្តាលមកពី អាកាសធាតុ មិនអំណោយផល និង ការហោះហើរ ខុសបច្ចេកទេស គួបផ្សុំគ្នា៕

យន្តហោះចម្បាំង ឥណ្ឌូណេស៊ី ធ្លាក់អំឡុងពេល ហោះសម្តែងរាង

យន្តហោះចម្បាំង ឥណ្ឌូណេស៊ី ធ្លាក់អំឡុងពេល ហោះសម្តែងរាង

យន្តហោះចម្បាំង ឥណ្ឌូណេស៊ី ធ្លាក់អំឡុងពេល ហោះសម្តែងរាង

យន្តហោះចម្បាំង ឥណ្ឌូណេស៊ី ធ្លាក់អំឡុងពេល ហោះសម្តែងរាង