បន្ទាប់​ពី​បញ្ឈរ​ជើង​ដោយ Fifa លោក Michel Platini និង​លោក Joseph Blatter ព្រមាន​ប្តឹង​ទៅ​តុលាការ

នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី២១ ធ្នូ លោក Michel Platini ប្រធាន​សហព័ន្ធ​កីឡាបាល់ទាត់​អឺរ៉ុប និង​លោក Joseph Blatter អតីត​ប្រធាន​សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់​ពិភពលោក​ហៅ​កាត់​ថា Fifa បាន​ព្រមាន​ប្តឹង​ទៅ​តុលាការ​អាជ្ញាកណ្តាល​កីឡា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​របស់​គណៈកម្មការ​សីលធម៌​របស់ Fifa។ គណៈកម្មការ​សីលធម៌​របស់ Fifa ដែល​បាន​សម្រេច​ព្យួរ​ជើង​លោក Platini និង​លោក Blatter មិន​ឲ្យ​ធ្វើ​សកម្មភាព​ផ្នែក​កីឡាបាល់ទាត់​រយៈពេល ៨ឆ្នាំ។ ទន្ទឹម​គ្នា​នេះ លោក Michel Platini និង​លោក Joseph Blatter ក៏​ត្រូវ​បាន​គណៈកម្មការ​សីលធម៌​របស់ Fifa តម្រូវ​ឲ្យ​បង់​ប្រាក់​ពិន័យ​ផង​ដែរ។