ការសម្រេច​កាម​ដោយ​ដៃ ជួយផ្តល់​នូ​វប្រ​យោ​ជ​ន៏​ជាច្រើន និង​សុវត្ថិភាព​

ក្រុង​ញូវយ៉ក ៖ អ្នកស្រី ក្លូ​រៀ ប្រេន បណ្ឌិត​ឯកទេស​សុខភាព នៃ​សិច​សាស្ត្រ​ដ៏​ល្បីល្បាញ បាន​ឲ្យ​ដឹងថា អត្រា​ចម្លងជំងឺ​មានការ​ថយចុះ ប្រសិនបើ​បុរស​-​ស្ត្រី ចេះ​វិធីសាស្ត្រ​ស្វែងរក ឋានសួគ៌​ដោយ​ខ្លួនឯង ហើយ​គុណប្រយោជន៍ ចំនួន ៥​យ៉ាង​នៃ​ការសម្រេច​កាម ដោយ​ដៃ​មាន​ដូចតទៅ ៖