ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​កាត់បន្ថយ​ផល​នេសាទ​នៅ​ទន្លេសាប​

​ភ្នំពេញ​៖ បឹង​ទន្លេសាប​ជា​ជង្រុក​ត្រី​ដ៏​ធំជាងគេ​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា ដែល​ប្រជា​នេសាទ​ពឹង​ផ្អែកលើ​បឹង​ដ៏​ធំ​នេះ ដើម្បី​ប្រក​បរបរ​នេសាទ​ត្រី​ចិញ្ចឹមជីវិត​ពួកគេ​។ ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​បានធ្វើ​ឲ្យ​ប្រជា​នេសាទ និង​កសិករ​ខ្លះ​បាត់បង់​ផលិតកម្ម​របស់​ពួកគេ ហើយ​ជីវភាព​របស់​ពួកគេ​ធ្លាក់ចុះ​។

លោក​សុខ ខេមរា និង​លោក​នៅ វ​ណ្ណារិន នៃ VOA រាយការណ៍​ពី​បឹង​ទន្លេសាប ខេត្តសៀមរាប​ដូចតទៅ​៖